เอกสารฉบับนี้ได้ผ่านการเข้ารหัส PGP Signature เป็นที่เรียบร้อยแล้ว